Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

INFORMACJA - REJESTRACJA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O LEGALIZACJĘ POBYTU

Informujemy, że od dnia 01.08.2019 r.  osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty  na stronie: 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że brak jest wolnych terminów do złożenia wniosku w sierpniu 2019 r.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

 Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781. 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549 w godz. 10.00 – 14.00.

W punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 81 74 24 549 nie będą udzielane informacje na temat etapu, na jakim znajduje się niezakończone postępowanie administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług punktu informacyjnego.

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

 Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 

(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Zmiana ustawy o obywatelstwie polskim.

W dniu 15 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z dnia 14 lutego 2012 r., poz. 161).
Zobacz też informacje na stronie: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10177/Latwiej_o_obywatelstwo_polskie.html.

Wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Od dnia 2 lipca 2012 roku sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemca należą do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Wnioski przyjmowane są tak jak dotychczas w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w pok. 45 na parterze.

Koniec składania wniosków o abolicję.

Z dniem 2 lipca 2012 roku dobiegło końca składanie wniosków o abolicję.
Aby uzyskać informację na temat wszczętego postępowania abolicyjnego należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim, w którym złożono wniosek.

W celu uzyskania informacji na temat toczącego się postępowania odwoławczego od decyzji, należy kontaktować się z Departamentem Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod numerem telefonu: +48 22 601 74 14.

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2012

Granica - 835 (PL-Kryłów/Krecziw-UA) (woj.Lubelskie, pow. Hrubieszów, gm. Mircze – Obwód Wołyński, Rejon Iwanycziwski).
24 czerwca 2012 roku o godz. 13.00 spotkaniem władz Polski i Ukrainy na moście pontonowym na rzece Bug w Kryłowie rozpoczęły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2012. Równolegle do mostu pontonowego zestawiony został telemost pomiędzy Polską i Ukrainą oraz zrealizowana została transmisja online z Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa są jedynym tego typu przedsięwzięciem na wschodniej granicy Unii Europejskiej realizowanym na tak ogromną skalę.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS