Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

INFORMACJA - REJESTRACJA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O LEGALIZACJĘ POBYTU

Informujemy, że od dnia 01.08.2019 r.  osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty  na stronie: 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że brak jest wolnych terminów do złożenia wniosku w sierpniu 2019 r.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

 Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781. 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549 w godz. 10.00 – 14.00.

W punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 81 74 24 549 nie będą udzielane informacje na temat etapu, na jakim znajduje się niezakończone postępowanie administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług punktu informacyjnego.

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

 Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 

(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) przedstawia pierwszą interaktywną aplikację informacyjną skierowaną do pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić cudzoziemców w Polsce.

Aplikacja nie jest kolejnym zbiorem niezrozumiałych przepisów, lecz – poprzez swoją konstrukcję – umożliwia praktyczną analizę sytuacji danego cudzoziemca i związaną z tym możliwość jego zatrudnienia.
Poprzez odpowiedź na kilka pytań, pracodawca uzyska informację, czy i po spełnieniu jakich warunków może zatrudnić danego cudzoziemca w Polsce.

Aplikacja w wersji online dostępna jest pod adresem www.aplikacja.migrant.info.pl oraz w wersji offline do pobrania na komputer z tego samego adresu.

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, Polska,
tel.48 22 556 44 66, fax 48 22 556 44 51
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://programy.hfhr.pl/uchodzcy/.

Kampania informacyjna pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”.

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie opracował kampanię informacyjną pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”:cudzoziemcy.gov.pl, która ma pomóc dotrzeć z informacją o nowych przepisach w sprawach cudzoziemców do jak najszerszego grona zainteresowanych osób. W jej ramach przewidziano między innymi współpracę z organizacjami pozarządowymi, stworzenie dedykowanej strony internetowej, spotów radiowych i telewizyjnych, a także przygotowanie prostych i czytelnych materiałów informacyjnych.

Zmiany we wnioskach i dokumentach w sprawach prawa pobytu i prawa stałego pobytu na terytorium RP obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin

Od dnia 1 maja 2014 r. planowane jest wejście w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków.

Rozporządzenia te przewidują zmianę formatu fotografii dołączanych do wniosków wydawanych do określonych w nich dokumentów – karty pobytu członka rodziny obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE oraz dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

Od dnia 1 maja 2014 r. ww. dokumenty będą mogły być wydane jedynie
z fotografiami określonymi w znowelizowanych rozporządzeniach.

Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa wyżej, będą miały spełniać następujące wymagania:

Kampania informacyjna w ramach projektu pod nazwą „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, działający w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ramach projektu pod nazwą „Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw”, rozpoczął kampanię informacyjną „Racism.Say it to fight it” ("Rasizm. Walczę nie milczę"). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.reportracism.pl.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS