Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

INFORMACJA - REJESTRACJA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O LEGALIZACJĘ POBYTU

Informujemy, że od dnia 01.08.2019 r.  osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty  na stronie: 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że brak jest wolnych terminów do złożenia wniosku w sierpniu 2019 r.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

 Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781. 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549 w godz. 10.00 – 14.00.

W punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 81 74 24 549 nie będą udzielane informacje na temat etapu, na jakim znajduje się niezakończone postępowanie administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług punktu informacyjnego.

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

 Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 

(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.
Wzór formularza wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia o zmianie wzoru formularza wniosku w Dzienniku Ustaw:na stronie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: www.wsoic.lublin.uw.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.lublin.uw.gov.pl.
Formularz wniosku będzie także dostępny w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4 pok. 42 oraz w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej,Chełmie oraz Zamościu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

W dniu 1 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1058).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia

W dniu 02.09.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia
o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów ( Dz.U. z 1 września 2015 r. poz. 1284), które określa wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów.
W związku z powyższym w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia należy do wniosku dołączyć zaświadczenie z uczelni wg wzoru stanowiącego załącznik do wymienionego wyżej rozporządzenia.

Punkt Obsługi Kasowej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4

W dniu 01.09.2015 r. został uruchomiony Punkt Obsługi Kasowej w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4 (parter, w pobliżu pokoju nr 50 tj. przyjęć interesantów).
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.45.
Istnieje możliwość dokonania opłat za zezwolenia, rejestrację zaproszeń, karty pobytu oraz innych. Obowiązuje prowizja w wys. 2,50 zł od dokonanej opłaty.

Zmiana wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Z dniem 17.07.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 934).
Formularz nowego wniosku jest do pobrania na naszej stronie w zakładce formularze wniosków do pobrania.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS