Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, poniedziałek w godzinach 10.00 – 15.00.

(+48) 81-74-24-599, wtorek-piątek w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

 Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781. 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549 w godz. 10.00 – 14.00.

W punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 81 74 24 549 nie będą udzielane informacje na temat etapu, na jakim znajduje się niezakończone postępowanie administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług punktu informacyjnego.

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

 Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 

(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu

UWAGA!

Od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w y ł ą c z n i e po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:

(+48) 81-74-24-599, w poniedziałki w godzinach 10.00 – 15.00.

(+48) 81-74-24-599, we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 9.00 – 14.00.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców:

Zmiana ustawy o Karcie Polaka

Z dniem 2 września 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 753).
W związku z powyższym posiadacz Karty Polaka, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej na stałe zostaje zwolniony z dniem 2 września 2016 r. z opłaty skarbowej za zezwolenie na pobyt stały w kwocie 640,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka nastąpi po zwróceniu przez niego Karty Polaka.

Msza Święta w intencji pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców

W dniu 22 maja 2016 roku księża studenci KUL z Nigerii, w podziękowaniu za profesjonalną obsługę, odprawili Mszę Świętą w intencji pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2314)

Nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.
Wzór formularza wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia o zmianie wzoru formularza wniosku w Dzienniku Ustaw:na stronie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: www.wsoic.lublin.uw.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.lublin.uw.gov.pl.
Formularz wniosku będzie także dostępny w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4 pok. 42 oraz w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej,Chełmie oraz Zamościu.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS