Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Zmiana wzoru formularza wniosku o zezwolenie na pracę i zmiana formularza wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2018 r. zmienił się wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Aktualny wzór formularza wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Formularze wniosków do pobrania”.

Uprzejmie informujemy też, że od dnia 12.02.2018 r. zmienił się wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (w tym na pobyt czasowy i pracę). Od dnia 12.02.2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy składać na formularzach według nowego wzoru.
Nowy wzór formularza dostępny jest w zakładce: „Formularze wniosków do pobrania”.

Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781.

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549.