Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358).

Kryteria dochodowe wynoszą obecnie :
dla osoby samotnie gospodarującej –701 zł,
dla osoby w rodzinie –528 zł.

W związku z powyższym cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na pobyt i zobowiązani do dołączenia dokumentów potwierdzających stabilne i regularne źródło dochodów powinni spełniać wymienione wyżej kryteria.