Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z dniem 6 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1900).

Na podstawie wymienionego rozporządzenia wojewoda podlaski jest organem właściwym w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wydawania decyzji w tych sprawach. Z właściwości wojewody podlaskiego mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.