Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Kontakt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Dyrekcja Wydziału

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. +48 81 74-24-732
faks +48 81 74-24-432
e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl
sekretariat pok. 258

Oddziały ds. Cudzoziemców
ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin
tel. +48 81 532 92 01
Fax +48 81 532 92 05

Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30
zobacz mapkę

Przyjęcia interesantów:
Dyrektor Wydziału – pok. 257 (II piętro)
Z-ca Dyrektora Wydziału – pok. 259 (II piętro)

Lublin, ul. Spokojna 4

Kierownik ds. Obsługi Cudzoziemców – pok. 5 (parter) tel. 81 7424558, Lublin, ul. Czechowska 15,
Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I – pok. 15 (I piętro) tel. 81 7424554,
Lublin, ul. Czechowska 15,
Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II – pok . 20 (I piętro) tel. 81 7424144,
Lublin, ul. Czechowska 15

Rejestracja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553
Rejestracja zaproszeń – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553,

Wydawanie Kart Pobytu – pok. 7 (parter) tel. +48 81 74 24 165, Lublin, ul. Czechowska 15
Legalizacja pobytu cudzoziemców obywateli państw trzecich – pok. 6 (parter) tel. +48 81 74 24 358, Lublin, ul. Czechowska 15,
- pok. 4a (parter) tel. +48 81 74 24 211, Lublin, ul. Czechowska 15
Informacja dot. legalizacji pobytu cudzoziemców (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 549
Zezwolenia na pracę - pok. 3 (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 781,

Obywatelstwo polskie - pok. 255 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 436

Delegatura w Białej Podlaskiej
Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska
tel. +48 83 34-49-250
faks +48 83 34-49-251
e-mail: bp-pass@lublin.uw.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30
zobacz mapkę
Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – pok. 109 (I piętro)
Legalizacja pobytu cudzoziemców obywateli państw trzecich - pok. 103 (I piętro)
Rejestracja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – pok. 103 (I piętro)
Rejestracja zaproszeń – pok. 103 (I piętro)
Zezwolenia na pracę - pok. 124 (I piętro)
Obywatelstwo polskie - pok. 120 (I piętro)
Delegatura w Chełmie
Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Pl. Niepodległości 1, 22- 100 Chełm
tel. +48 82 56-27-614
faks +48 82 56-27-613
e-mail:delsochelm@lublin.uw.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30
zobacz mapkę
Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – pok. 193a (II piętro)
Legalizacja pobytu cudzoziemców obywateli państw trzecich - pok. 181 (I piętro)
Rejestracja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – pok. 180 (I piętro)
Rejestracja zaproszeń – pok. 193 (II piętro)
Zezwolenia na pracę - pok. 180 (I piętro)
Obywatelstwo polskie - pok. 194 (II piętro)
Delegatura w Zamościu
Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Partyzantów 3, 22- 400 Zamość
tel. +48 84 6776541
fax +48 84 6776545
e-mail: paszporty-za@lublin.uw.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30
zobacz mapkę
Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – pok. 101a (I piętro)
Legalizacja pobytu cudzoziemców obywateli państw trzecich - pok. 115 (I piętro)
Rejestracja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – pok. 115 (I piętro)
Rejestracja zaproszeń – pok. 115 (I piętro)
Zezwolenia na pracę - pok. 102 (I piętro)
Obywatelstwo polskie - pok. 117 (I piętro)
Terenowy punkt w Puławach, Al.Królewska 19 - wydawanie wniosków (w siedzibie Starostwa Powiatowego):
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30