Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu
(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium RP:

  1. W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15, pokój nr 3 co najmniej na 15 minut przed umówioną godziną spotkania z wypełnionym wnioskiem.
  2. Podczas rejestracji telefonicznej podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy podaje nazwę podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub swoje imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych, a także liczbę wniosków, które będzie składał do Wojewody Lubelskiego. Podczas rezerwacji podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy zostaje umówiony na konkretny dzień i godzinę.
  3. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
  4. Planując wizytę w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, należy uwzględnić ewentualne problemy komunikacyjne w Lublinie.
  5. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (po uwzględnieniu punktu 1 niniejszej instrukcji) będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
  6. W przypadku rezygnacji z wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty prosimy o odwołanie rezerwacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym umówioną wizytę, dzwoniąc pod numer, pod którym odbywa się rejestracja telefoniczna. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.