Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA!

Od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w y ł ą c z n i e po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:

(+48) 81-74-24-599, w poniedziałki w godzinach 10.00 – 15.00.

(+48) 81-74-24-599, we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 9.00 – 14.00.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców:

  1. Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.
  2. W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 co najmniej na 15 minut przed umówioną godziną spotkania z wypełnionym wnioskiem.
  3. Podczas rejestracji telefonicznej cudzoziemiec podaje swoje imię, nazwisko oraz serię i numer paszportu. Podczas rezerwacji cudzoziemiec zostaje umówiony na konkretny dzień i godzinę.
  4. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
  5. Planując wizytę w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, należy uwzględnić ewentualne problemy komunikacyjne w Lublinie.
  6. Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania (po uwzględnieniu punktu 2 niniejszej instrukcji) będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji.
  7. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację.
  8. Podczas jednego połączenia telefonicznego możliwe jest umówienie wizyty jednej osoby. W przypadku rezerwacji wizyty dla rodzin prosimy o informację podczas umawiania rezerwacji, ponieważ dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.
  9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.
  10. W przypadku rezygnacji z wizyty w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców LUW
  po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty prosimy o odwołanie rezerwacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym umówioną wizytę, dzwoniąc pod numer, pod którym odbywa się rejestracja telefoniczna. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.