Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Informacja o składaniu wniosków na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że od dnia 01.06.2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE można składać w Delegaturach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.