Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

INFORMACJA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że od dnia 03.12.2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, wnioski i zezwolenia na pracę, wnioski o wymianę karty pobytu przyjmowane są w nowej siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15.

Dokumenty uzupełniające do złożonych wniosków przyjmowane są w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4.

Opłaty za wydanie karty pobytu przyjmowane są w punkcie informacyjnym przy ul. Czechowskiej 15.

zobacz mapkę
zobacz mapkę