Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Oddziały do spraw Cudzoziemców

Kontakt z nami: zobacz kontakt
Jak załatwić sprawę: zobacz rodzaje załatwianych spraw
Instrukcje dla cudzoziemców: zobacz pouczenia dla cudzoziemców
Pobieranie wniosków:zobacz wnioski do pobrania

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 03.12.2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, wnioski i zezwolenia na pracę, wnioski o wymianę karty pobytu przyjmowane są w nowej siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15.

Dokumenty uzupełniające do złożonych wniosków przyjmowane są w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4.

Opłaty za wydanie karty pobytu przyjmowane są w punkcie informacyjnym przy ul. Czechowskiej 15.

mapka

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358).

Kryteria dochodowe wynoszą obecnie :
dla osoby samotnie gospodarującej –701 zł,
dla osoby w rodzinie –528 zł.

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul.

Z dniem 12.02.2018 r weszła w życie zmiana ustawy o cudzoziemcach, która wprowadziła obowiązek posiadania przez cudzoziemca ubiegającego się o pobyt rezydenta długoterminowego UE potwierdzonej znajomości języka polskiego

Z dniem 12.02.2018 r weszła w życie zmiana ustawy o cudzoziemcach, która wprowadziła obowiązek posiadania przez cudzoziemca ubiegającego się o pobyt rezydenta długoterminowego UE potwierdzonej znajomości języka polskiego.

Znajomość języka polskiego potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS