Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

INFORMACJA - REJESTRACJA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O LEGALIZACJĘ POBYTU

Informujemy, że od dnia 01.08.2019 r.  osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty  na stronie: 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że brak jest wolnych terminów do złożenia wniosku w sierpniu 2019 r.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

 Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781. 

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549 w godz. 10.00 – 14.00.

W punkcie informacyjnym oraz pod numerem telefonu 81 74 24 549 nie będą udzielane informacje na temat etapu, na jakim znajduje się niezakończone postępowanie administracyjne.

Jednocześnie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby klientów korzystających osobiście z usług punktu informacyjnego.

 

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

 Informujemy, że od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu 

(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-rej...

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Projekt nr 1/7-2017/OG-FAMI „PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD” otrzymał dofinansowanie w ramach FAMI

21 grudnia 2017 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację projektu „Przyjazny i bezpieczny urząd”. W dniu 31.08.2017 r. w Warszawie wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z dyrektorem generalnym LUW w Lublinie Pawłem Gilowskim oraz dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Angeliką Konaszczuk zawarli porozumienie finansowe pozwalające na rozpoczęcie pierwszych działań tj. wyremontowanie budynku przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie i przeznaczenie go do wyłącznej obsługi cudzoziemców.

czytaj dalej

 

Oddziały do spraw Cudzoziemców

Kontakt z nami: zobacz kontakt
Jak załatwić sprawę: zobacz rodzaje załatwianych spraw
Instrukcje dla cudzoziemców: zobacz pouczenia dla cudzoziemców
Pobieranie wniosków:zobacz wnioski do pobrania

Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest też dostępna w punkcie obsługi klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (na parterze przy wejściu głównym do budynku).

Uwaga! Zmiana w obsłudze cudzoziemców

Informujemy, że od dnia 30.07.2019 r. ulegają zmianie godziny pracy oddziału ds. obsługi cudzoziemców, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców I, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców II - Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, mających siedzibę przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie.

Obsługa interesantów będzie odbywała się:
w poniedziałki - od godz. 10.00 do godz. 16.30,
w środy - od godz. 8.30 do godz. 14.30,
we wtorki, czwartki, piątki - od godz. 8.00 do godz. 14.30.

Informacja o telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację zatrudnienia

Od dnia 04.03.2019 r. osobiste składanie wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcowi wykonywanie pracy o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu
(+48) 81-532 58 85, w godzinach 9.00 – 14.00.

Rejestracja telefoniczna nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium RP:

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka złożonych począwszy od dnia 18 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 stycznia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został opublikowany komunikat o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka złożonych począwszy od dnia 18 stycznia 2019 r.

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 03.12.2018 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, wnioski i zezwolenia na pracę, wnioski o wymianę karty pobytu przyjmowane są w nowej siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Czechowskiej 15.

Dokumenty uzupełniające do złożonych wniosków przyjmowane są w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4.

Opłaty za wydanie karty pobytu przyjmowane są w punkcie informacyjnym przy ul. Czechowskiej 15.

zobacz mapkę
zobacz mapkę

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS