Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Zmiany we wnioskach i dokumentach w sprawach prawa pobytu i prawa stałego pobytu na terytorium RP obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Od dnia 1 maja 2014 r. planowane jest wejście w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków.

Rozporządzenia te przewidują zmianę formatu fotografii dołączanych do wniosków wydawanych do określonych w nich dokumentów – karty pobytu członka rodziny obywatela UE, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE oraz dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.

Od dnia 1 maja 2014 r. ww. dokumenty będą mogły być wydane jedynie
z fotografiami określonymi w znowelizowanych rozporządzeniach.

Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa wyżej, będą miały spełniać następujące wymagania:

1) być nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2) mieć wymiary 4,5 cm x 3,5 cm;

3) być wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawiać twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5) przedstawiać wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6) przedstawiać cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.

Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku, może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia problemów mogących powstać w okresie przejściowym w sprawach, które nie zostaną zakończone do 16 kwietnia 2014 r. należy dołączać fotografie spełniające ww. wymagania znowelizowanych rozporządzeń, zarówno przy składaniu wniosków jak i w toczących się postępowaniach.