Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z dniem 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., poz.823).

Informacja powyższa dotyczy cudzoziemców, którzy w związku z ubieganiem się o legalizację pobytu w Polsce obowiązani są do dołączenia do wniosków dokumentów potwierdzających posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
Dochód, o którym mowa, po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca musi być wyższy niż 456 zł, natomiast, gdy cudzoziemiec jest osobą samotną – kwota dochodu musi być wyższa niż 542 zł.