Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z dniem 21.07.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski (Dz. U. 2012 poz. 769).

Ustawa z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Polski wprowadza m.in. nowe obowiązki dotyczące sprawdzenia dokumentu pobytowego cudzoziemca i surowsze kary za zatrudnianie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.
Szczegółowe informacje dotyczące tej ustawy dostępne są na stronie www.mpips.gov.pl