Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 02.09.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia
o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów ( Dz.U. z 1 września 2015 r. poz. 1284), które określa wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów.
W związku z powyższym w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia należy do wniosku dołączyć zaświadczenie z uczelni wg wzoru stanowiącego załącznik do wymienionego wyżej rozporządzenia.