Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywał nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.
Wzór formularza wniosku zostanie podany do publicznej wiadomości niezwłocznie po ogłoszeniu rozporządzenia o zmianie wzoru formularza wniosku w Dzienniku Ustaw:na stronie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców: www.wsoic.lublin.uw.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.lublin.uw.gov.pl.
Formularz wniosku będzie także dostępny w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4 pok. 42 oraz w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej,Chełmie oraz Zamościu.