Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Nowy projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - migranci

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Szanowni Państwo,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka od września br. rozpoczęła realizację projektu „Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa, w ramach którego zaprasza obywateli krajów spoza Unii Europejskiej na bezpłatne konsultacje z prawnikami.

Projekt jest skierowany m.in. do cudzoziemców, niebędących obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy i posiadają perspektywę przedłużenia lub kontynuowania pobytu oraz do cudzoziemców-małżonków obywateli RP, przebywających w Polsce legalnie.
Projekt ma zapewnić szerokiemu gronu cudzoziemców dostęp do łatwo przyswajalnej informacji na temat zasad obowiązujących w różnych dziedzinach życia oraz ułatwić im poruszanie się w sferze prawno-instytucjonalnej w Polsce. Zostanie to osiągnięte m.in. dzięki świadczonej pomocy prawnej i integracyjnej.

Prawnik i doradca integracyjny przyjmują klientów w siedzibie Fundacji (ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4) podczas dyżurów. Można się z nimi kontaktować także:

- telefonicznie pod numerem: (48 22) 556 44 66,

- mailowo refugees@hfhr.org.pl

- za pośrednictwem faksu: (48 22) 556 44 51 lub 50.

W ramach projektu planowane jest także wydanie pakietu informacyjnego na temat praw cudzoziemców i informacji na temat podstawowych dziedzin życia w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraiński, chińskim i wietnamskim. Zorganizowane zostaną także spotkania tematyczne dla cudzoziemców, podczas których będą oni mieli możliwość porozmawiania z ekspertem w zakresie wybranego na dane spotkanie tematu.