Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Zmiana ustawy o Karcie Polaka

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Z dniem 2 września 2016 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 753).
W związku z powyższym posiadacz Karty Polaka, zamierzający osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej na stałe zostaje zwolniony z dniem 2 września 2016 r. z opłaty skarbowej za zezwolenie na pobyt stały w kwocie 640,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka nastąpi po zwróceniu przez niego Karty Polaka.