Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Jesteś tutaj

Kampania informacyjna pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
logo kampanii informacyjnej „Polska.Tu mieszkam”: cudzoziemcy.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie opracował kampanię informacyjną pod hasłem „Polska. Tu mieszkam”:cudzoziemcy.gov.pl, która ma pomóc dotrzeć z informacją o nowych przepisach w sprawach cudzoziemców do jak najszerszego grona zainteresowanych osób. W jej ramach przewidziano między innymi współpracę z organizacjami pozarządowymi, stworzenie dedykowanej strony internetowej, spotów radiowych i telewizyjnych, a także przygotowanie prostych i czytelnych materiałów informacyjnych.