Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 9.00 – 14.00.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: http://www.wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl/content/informacja-o-telefonicznej-...

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu

 

Oddziały do spraw Cudzoziemców

Kontakt z nami: zobacz kontakt
Jak załatwić sprawę: zobacz rodzaje załatwianych spraw
Instrukcje dla cudzoziemców: zobacz pouczenia dla cudzoziemców
Pobieranie wniosków:zobacz wnioski do pobrania

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę

Informacja telefoniczna dotycząca zezwoleń na pracę dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424781.

Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostępna jest pod numerem telefonu: 81 7424549.

Zmiana wzoru formularza wniosku o zezwolenie na pracę i zmiana formularza wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2018 r. zmienił się wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Aktualny wzór formularza wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Formularze wniosków do pobrania”.

Prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Z dniem 6 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1900).

W dniu 1 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 858)

W dniu 1 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 858), która m. in. uchyliła art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.) oraz zmieniła brzmienie art. 195 ust 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.

Strony

Subskrybuj Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział ds. Cudzoziemców RSS